Opublikowany w Uncategorized

Jak napisać list formalny po angielsku?

 

hand001png

 

Jak napisać list formalny po angielsku?

Przede wszystkim używamy języka formalnego,czyli bez słów, które wykorzystujemy w mowie potocznej oraz nie używamy skrótów.

Na list formalny składają się trzy części: wstęp ,rozwinięcie i zakończenie.

Rozpoczynając list, przywitajmy się stosując zwrot Dear Sir lub Dear Madam i napiszmy krótko sprawę o której będzie mowa w dalszej części. W rozwinięciu opiszmy cała sprawę dokładniej, szczegółowo i podajmy potrzebne informacje. W zakończeniu zbierzmy i podsumujmy to, o czym była mowa w liście, a także przedstawmy nasze oczekiwania oraz umieśćmy podpis ze zwrotem grzecznościowym: Yours faithfully/sincerely

 

Zwroty przydatne podczas pisania listu formalnego po angielsku
Dear Mr Nowak – Szanowny Panie Nowaku ( jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

Dear Sir/Madam – Szanowny Panie/Pani ( jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

I am writing to express my dissatisfaction with…/complaint about… – Piszę aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu…/poskarżyć się na…

I am writing in response to your article (report) connected with … – Piszę w odpowiedzi na wasz artykuł dotyczący …

I absolutely agree with your opinion that… – Całkowicie zgadzam się z waszą opinią na temat…

I would like to take issue with the view that… – Chciałbym polemizować z poglądem że…

I am interested in it and I would like to ask for some further questions – Jestem tym zainteresowany i chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań.

I would also like to be informed if… – Chciałbym także dowiedzieć się czy…

I would be very grateful if you could provide me with answers to my questions – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

I am looking forward to hearing from you – Oczekuję na waszą odpowiedź.

I hope you will resolve the problem quickly – Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan/Pani ten problem…

Yours faithfully – Z poważaniem ( jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

Yours sincerely – Z poważaniem (jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)
(źródło: poangielsku.com)

 

TUTAJ znajdziesz wskazówki dotyczące tego, jak napisać list formalny po angielsku oraz jaki styl należy w nim zachować. Przeczytasz również gotowe listy, na których możesz się wzorować podczas pisania własnego wypracowania. Są to m.in. listy z przeprosinami, skargami oraz prośbami.

Reklamy