Opublikowany w Uncategorized

Lesson 2 – Present Simple

 

Czas Present Simple nazywamy czasem teraźniejszym prostym.

table-present-simple

Zdania w czasie Present Simple tworzymy posługując się tylko podstawową, pierwszą formą czasownika. Dodatkowo w 3ciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę ‚s’.

Pytania w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do oraz does, które umieszczane są przed podmiotem. Operator does stosujemy tylko w 3ciej osobie liczby pojedynczej natomiast operator do używamy dla wszystkich pozostałych osób.

Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do i does, po których dodajemy wyraz not wskazujący na negację (do not, does not). Inaczej niż w przypadku pytań operatory do not i does not umieszczamy nie przed a za podmiotem zdania.

EMS-present-simple

Czas Present Simple stosujemy gdy:

  1. Mówimy o rzeczach stałych i niezmiennych lub długotrwałych
  • I live in Chicago [Mieszkam w Chicago] To moje stałe miejsce zamieszkania.
  1. Mówimy o nawykach, zwyczajach, czynnościach rutynowych, które powtarzają się regularnie.
  • I play football every Monady [Gram w piłkę w każdy poniedziałek] Czynność powtarzana regularnie, co tydzień.
  1. Mówimy o prawach przyrody lub faktach naukowych.
  • Ice melts when it’s warm [Lód topi się gdy jest ciepło] Zjawisko fizyczne.
  1. Wyrażamy nasze uczucia, emocje, opinie lub przekonania
  • I like coffe [Lubię kawę]
  1. Mówimy o harmonogramach (np. rozkładach zajęc lub rozkładach jazdy)
  • The plane departs at 3 o’clock [Samolot odlatuje o 3ciej]

5846_711423378870806_259179778_n

Ćwiczenia:

Present Simple 1

Present Simple 2

Present Simple 3

Present Simple 4

present-simple-s DailyRoutinesQuiz daily_routines

 

 

 

źrodła:

http://www.ego4u.com

http://www.t4tw.info

http://www.gettinenglish.com

 

 

Reklamy