Opublikowany w Uncategorized

Która godzina?-What time it is?

Podawanie godziny po angielsku

– What time is it? – Która jest godzina?
– It’s …  – Jest …

np. It’s a quarter past ten. – Jest 10.15
It’s ten to two. – Jest 13.50
It’s half past eight. – Jest 8.30

What time…? – O której godzinie…?

What time do you get up / go to school / have breakfast? – O której wstajesz / idziesz do szkoły / jesz śniadanie?
At … – O …

Na tego typu pytania odpowiadamy używajac przyimka ‚at’.

Przykładowe odpowiedzi:
I get up at seven o’clock.
I go to school at 7.50 a.m.
I have breakfast at half past nine.

Pełne godziny zapisujemy używając o’clock:

11.00 – It’s eleven o’clock.
2.00 – It’s two o’clock
7.00 – It’s seven o’clock

W krajach anglosaskich stosowany jest 12-godzinny zegar, według którego doba dzieli się na dwie części:

– od północy do 12.00 w południe – a.m.
– od 12.00 w południe do północy – p.m.

Nie mówi się zatem godzina 13.00 (trzynasta), 15.30 (piętnasta trzydzieści) czy 21.45 (dwudziesta pierwsza czterdzieści pieć), ale kolejno: 1 p.m., 3.30 p.m. i 9.45 p.m.  Skróty ‚a.m.’ i ‚p.m.’ służą rozróżnieniu, czy coś się dzieje przed, czy popołudniu.

6.00 rano – 6 a.m.
6.00 po południu – 6 p.m.

16.00 – 4 p.m.
20.25 – 8.25 p.m.
23.40 – 11.40 p.m.

Inne przykłady godzin:

3.30 – It’s half past three.
9.45 – It’s a quarter to ten.
5:15 – It’s a quarter past five.
13.10 – It’s ten past one (p.m.).
21.00 – It’s nine o’clock (p.m.)
00.00 – It’s midnight.
12.00 – It’s noon.

0000815 telling time

 

Telling_the_Time_Placemat whats-the-timehttp://www.eszkola.pl

 

 

Reklamy