Opublikowany w Uncategorized

Zasady stosowania interpunkcji w j. angielskim

Jak ważna jest interpunkcja w języku angielskim, możemy przekonać się chociażby po tym:

punctuation_saves_lives_poster-rde0b962e192d4a14b84cfc8bf1a972ec_wir_8byvr_512

A oto zasady stosowania  interpunkcji 😉

Przecinek – comma
Przecinek stosujemy do:
oddzielenia grupy przymiotników, rzeczowników:
She bought a nice, blue, expensive dress.
For this dish we need some potatoes, cheese, an onion and some ham.

oddzielenia fraz w zdaniu:
The boy said, „ I don’t want to go there alone”.

wprowadzenia zdania podrzędnego:
Jane, who is my best friend, will visit us next week.

Wykrzyknik – exclamation.
Stosujemy go do:
podkreślenia lub zaznaczenia frazy lub wyrażenia zdziwienia:
How nice to see you!

Pytajnik – question mark
tak jak w języku polskim stosujemy go na końcu zdań pytających.
Can I go out tonight?

Średnik – semicolon
W języku angielskim ma dwa zastosowania:

do oddzielenia dwóch, krótkich zdań:
He doesn’t like school; he doesn’t go there very often

do oddzielenia grupy wyrazów, które już są oddzielone przecinkami.
I will study English, that I like; Maths, that I have to; Biology , that can be useful.

Dwukropek – colon
Stosujemy go do:

wprowadzenia nowych, dodatkowych informacji:
She is a perfect candidate: she is hard-working and ambitious.

wprowadzenia cytatu:
He exclaimed: „ I won!”

punctuation marks funny-punctuation comic-exclamationquestion-marks
anglisci.pl

Reklamy