Opublikowany w Uncategorized

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

6d3f4d816fb1dad

W języku angielskim wyróżniamy rzeczowniki policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable). Rzeczowniki policzalne to takie, które można policzyć (np. jabłko, zeszyt, dom, dziewczyna) i w związku z tym mają one liczbę mnogą (dwa jabłka, trzy zeszyty, kilka domów, wiele dziewczyn). Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie możemy policzyć. Należą do nich substancje (np. woda, srebro, piasek) oraz rzeczowniki abstrakcyjne (np. muzyka, praca, miłość). Rzeczowniki niepoliczalne nie występują w liczbie mnogiej.

countables uncountable_nouns

Uwaga!!! Niektóre rzeczowniki w języku polskim są traktowane jako policzalne, natomiast w angielskim nie, np. news(wiadomość), advice (rada), information (informacja), furniture (meble), luggage (bagaż), bread (chleb), money(pieniądze). Są to wszystko rzeczowniki niepoliczalne, czyli takie, które nie mają liczby mnogiej. W takim wypadku, jeśli chcemy powiedzieć, że mamy na myśli jednostkę, np. jedną informację lub jedną sztukę bagażu, używamy przed rzeczownikiem wyrażenia typu a piece of, an item of, co można przetłumaczyć jako „sztuka”, „jednostka”.

źródło: http://dobragramatyka.pl/

Reklamy