Opublikowany w Uncategorized

Pytanie o drogę i wskazywanie kierunku

directions

 

 

Kilka wyrażeń stosowanych kiedy pytamy o drogę:
How can I get to …? – Jak mogę dostać się do ….?
Could you tell me how to get to…, please? – Czy może mi pan/pani powiedzieć jak dostać się do …?
Could you tell me the way to …, please? – Czy może mi pan/pani powiedzieć jak dostać się do …?
How do I get to …? – Którędy dojadę/ dojdę do …?
Excuse me, I’m trying to find … – Staram się znaleźć …
Do you know where …is? – Czy wie pan/pani gdzie jest …?
Is this the way to …? – Czy to jest droga do …?/ Czy tędy dojdę do …?
Is there …near here? – Czy jest tu w pobliżu …?
I’m wondering how to get to… . – Zastanawiam sie jak dostać się do …
A teraz parę powszechnie stosowanych wyrażeń przy wskazywaniu drogi:
Go/walk/drive straight on until you reach/see … – Proszę iść/jechać prosto aż dotrze/zobaczy pan/pani …
Turn left/turn right at the traffic lights. – Proszę skręcić w lewo/wprawo na światłach.
Take the first/second turning on your right. –  Proszę skręcić w pierwszą/drugą przecznicę na prawo.
Go along ………. Street. – Proszę iść ulicą …
Go across the zebra crossing. – Przejdź przez pasy na drugą stronę.
Go past …. – Przejdź obok/ Proszę minąć …
Turn right at the corner. – Skręć w prawo na rogu.
Cross the street at … – Przejdź na drugą stronę ulicy przy …
Go over/ go across the bridge. – Przejdź przez most.
It’s only five minutes from here on foot/by bus/by car. – To tylko pięć minut stąd na piechotę/autobusem/samochodem.
It’s a few minute-walk from here./It’s a few minutes’ walk from here. – To kilka minut stąd na nogach.
Take a number 25 bus and get off at the fifth bus stop. – Zabierz się autobusem nr 25 i wysiądź na piątym przystanku.

 

źródło: http://angielskipodrodze.pl/

Reklamy