Opublikowany w Uncategorized

Daty po angielsku

Podanie daty będzie bardzo proste jeśli znamy liczebniki, miesiące i dni tygodnia.

Małe przypomnienie 😉

9780545196383_2 DAYS_OF_THE_WEEK2

ordinal numbers

 

 

Datę w języku angielskim można zapisać na kilka sposobów:

13th March, 1988
March 13th, 2013
13 March, 2013 – bardziej potoczne
March 13, 2013 – bardziej potoczne

W zależności od zapisu, daty czytamy następująco:

13th March, 2013 / 13 March, 2013 – the thirteenth of March nineteen eighty-eight
March 13th, 2013 / March 13, 2013 – March the thirteenth nineteen eighty-eight

Rok zwykle czytamy w taki sposób, że dzielimy go na pół. W przypadku ”okrągłych dat” wprowadzających do nowego stulecia / tysiąclecia (1700, 2000), podajemy setki lub tysiące.

1672 – sixteen seventy-two
1900 – nineteen hundred
1905 – nineteen and (oh) five
1949 – nineteen fourty-nine
2000 – two thousand
2001 – two thousand and/oh one

Dzień miesiąca czytamy tak samo jak liczebnik porządkowy:

December 6th – December the sixth (szósty grudzień)
May 1st – May the first  (pierwszy maj)
September 2nd – September the second (drugi wrzesień)

W przypadku lat i miesięcy stosujemy przyimek ‚in’:

in 1610 – w 1610 r.
in 1999 – w 1999 r.
in 2013 – w 2013 r.
in Januar / March / July – w styczniu / marcu / lipcu
in the 1980’s – latach 80-tych
in the 20th century – w dwudziestym wieku

Daty, dni tygodnia i święta poprzedzone są przyimkiem ‚on’:

on 13th March 1988
on 21st April 1969.
on 2nd December 2003
on Monday / Tuesday / Friday
on New Year’s Eve – w Sylwestra

 

 

Reklamy