Opublikowany w Uncategorized

Przysłówki

adverbs (1)

Tworzenie przysłówków

Więszość przysłówków (adverbs) w języku angielskim tworzy się poprzez dodanie końcówki -ly do przymiotnika, np.

quick – quickly, slow – slowly, huge – hugely

szybki – szybko, wolny – wolno, ogromny – ogromnie

Jeżeli przymiotnik kończy się na -y, dodajemy końcówkę -ily, np.

happy – happily, easy – easily

szczęśliwy – szczęśliwie, łatwy – łatwo

Jeżeli przymiotnik kończy się na -ly, to przysłówek nie występuje. Musimy wówczas utworzyć wyrażenie przysłówkowe (adverbial phrase), np.

friendly – like a friend, silly – in a silly way

przyjazny – przyjaźnie, głupi – głupio

Niektóre przysłówki mają taką samą formę jak przymiotniki (np fast-szybki/szybko, early-wczesny/wcześnie), więc tylko z kontekstu możemy je rozpoznać, np.

He is a fast runner. He can run fast.

On jest szybkim biegaczem. On potrafi szybko biegać.

Uwaga! Niekiedy od przymiotnika pochodzą dwa przysłowki (np.hard-hard/hardly, near-near/nearly, late-late/lately) a ich znaczenie jest zupełnie inne.

He works very hard. – On pracuje bardzo ciężko.

He hardly works. – On prawie wcale nie pracuje.

I live near the centre. – Mieszkam blisko centrum.

He nearly missed the bus. – Prawie spóźnił się na autobus.

She arrived late. – Ona przyjechała późno.

I haven’t seen him lately. Nie widziałem go ostatnio.

Przysłówkiem pochodzącym od przymiotnika good jest well.

You are a good driver. You drive very well.

Jesteś dobrym kierowcą. Prowadzisz bardzo dobrze.

adverbs

 

 

Przysłówki stopniuje się podobnie jak przymiotniki. W przypadku przysłówków krótkich (jednosylabowych oraz niektórych dwusylabowych) przy tworzeniu stopnia wyższego dodajemy końcówkę – er, a do najwyższego –the i –est.

Kiedy do czynienia mamy z przysłówkami dwu lub więcej sylabowymi wtedy, w stopniu wyższym stawiamy przed nimi -more, (lub –less)  w najwyższym zaś – the most (lub –the least). Ta zasada obowiązuje dla wszystkich przysłówków kończących się na –ly.

Tak samo jak w przypadku przymiotników, część przysłówków podlega nieregularnemu stopniowaniu.

Np.:

badly – worse – the worst : źle – gorzej – najgorzej

much – more – the most: dużo – więcej – najwięcej

little  – less – the least : mało – mniej – najmniej

well – better – the best: dobrze – lepiej – najlepiej

Jeśli pokazujemy różnice między różnymi przysłówkami, używamy – tak samo jak przy przymiotnikach – słówka „than”.

Np.: He drives more carefully than his mother.

W przypadku tych samych stanów, stosujemy konstrukcję “as..as”.

Np.: She drives as carefully as her mother.

 

 

więcej ciekawych wyjaśnień:http://www.gramatyka-angielska.info/ i http://dobragramatyka.pl/

Reklamy