Opublikowany w Uncategorized

Czasownik modalny „can”

modal-verb-can-1234210776771672-1-thumbnail-4

 

Czasowniki modalne służą do opisywania opinii, emocji, przypuszczeń. Za ich pomocą możemy również zakazywać, prosić, pytać, mówić o obowiązkach i umiejętnościach. Nie wyrażają samych czynności, a tylko są do nich dodatkiem, komentarzem opisującym to, co o nich myślimy, jakie one są, jakie jest prawdopodobieństwo, że mogą się zdarzyć.

Porównajmy przykłady:

I swim. Ja pływam.
can swim Ja potrafię pływać.

Tutaj czasownik modalny can opisuje czynność pływania i mówi nam coś dodatkowo o niej – tzn., że ja tę czynność potrafię wykonywać.

can_2

 

Modal Verb Can

 

Reklamy