Opublikowany w Uncategorized

Edukacja w Wielkiej Brytanii

 

Schools Education - apple

 

Wszystkie przepisy dotyczące oświaty w Wielkiej Brytanii tworzone są przez rząd centralny Wielkiej Brytanii, a odpowiedzialność za ich stosowanie i sposób interpretacji pozostawiony jest lokalnym władzom LEA – Local Education Authorities, Scottish Local Authorities w Szkocji lub w przypadku Irlandii Północnej pięciu zarządom do spraw edukacji i bibliotek ELB – Education and Library Boards. LEA oraz ELB przekazują odpowiedzialność dalej do szkół, kościołów, poszczególnych placówek a te przekazują ją nauczycielom.

UK classroom_1303295183121130329518312155

Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii dzieli się na cztery etapy:

 1. Primary School – szkoła podstawowa
 2. Secondary school – szkoła średnia
 3. Further education – szkoła policealna
 4. Higher education – szkoła wyższa

Etapy kształcenia obowiązkowego są dwa:

 • Szkoła podstawowa: 5-11 lat
 • Szkoła średnia: 12-16 lat

Obowiązek szkolny trwa zatem 11 lat. W Anglii i Walii dzieci powinny rozpocząć edukację w pierwszym semestrze przypadającym po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. W Szkocji natomiast dzieci, które do dnia pierwszego marca danego roku ukończyły 4 lata powinny podjąć naukę w danym roku w sierpniu. W całej Wielkiej Brytanii dzieci muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca w roku, w którym kończą 16 lat.

Większość uczniów kończy szkołę podstawową w wieku 11 lat i podejmuje naukę w szkole średniej. Zazwyczaj szkoły nie wymagają zdawania egzaminów wstępnych.

System edukacji w Wielkiej Brytanii składa się z czterech poziomów (tzw. Key Stages, Level), które każdy uczeń musi osiągnąć.

Uczniowie są oceniani na końcu każdego poziomu w formie testu (National Curriculum tests, w Szkocji nazywany National Assessment).

 • Poziom pierwszy (Key Stage 1 w Anglii i Walii, Level A w Szkocji): dzieci w wieku od 5 do 7 lat
 • Poziom drugi (Key Stage 2 w Anglii i Walii, Level B w Szkocji): dzieci w wieku od 7 do 11 lat
 • Poziom trzeci (Key Stage 3 w Anglii i Walii, Level C w Szkocji): dzieci w wieku od 11do 14 lat
 • Poziom czwarty (Key Stage 4 w Anglii i Walii, Level D w Szkocji): dzieci w wieku 14 do 16 lat

Egzaminy

 • 15-16 lat – General Certificate of Secondary Education (GCSE), zdawany z wielu przedmiotów na zakończenie szkoły średniej. Oceny od A- najwyższa do G- najniższa.

  W Szkocji taki dyplom nazywa się Standard Grade. Jest on pierwszym z wielu poziomów jakie można osiągnąć otrzymując przy tym Scottish Qualification Certificate na coraz to wyższym poziomie, który wydaje Scottish Qualifications Authority (SQA).

  Na tym etapie nastolatek może zakończyć naukę i rozpocząć pracę. Jeśli pozostanie w szkole średniej do ukończenia 18 roku życia będzie zdawał egzaminy, po których może podjąć naukę na jednej ze szkół wyższych.

 • 18 lat – General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-level) oraz Advanced Supplementary (AS) zdawane są na zakończenie szkoły średniej. AS są egzaminami dodatkowymi, które pozwalają uczniom wykazać się wiedzą odpowiadającą ich indywidualnym zainteresowaniom. Po zdaniu GCE A-level młodzież może kontynuować naukę w college’ach, wybierając kursy zawodowe, które kończą się otrzymaniem dyplomów na różnych poziomach – General National Vocational Qualifications (GNVQs). Może także wybrać uniwersytet. GNVQs łączą ze sobą elementy wiedzy ogólnej z wiedzą zawodową oraz z pracą. Wyłącznie wiedzę zawodową można zdobyć na kursach National Vocational Qualifications (NVQs).Bazują one na umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach wymaganych przez przemysł w poszczególnych jego dziedzinach. NVQs mają 5 poziomów zaawansowania.

  W Szkocji szkołę średnia kończy się z dyplomem Scottish Qualification Certificate. Wszystko, co wykracza poza jego poziom objęte jest further education czyli college’ami, które wydają dyplomy ukończenia nauki na poziomie wyższym – Scottish Qualification Certifictae at Higher Grade( Highers) lub na poziomie wyższym zaawansowanym – Scottish Qualification Certificate at Advanced Higher Grade. Prowadzą one również kursy zawodowe i umożliwiajż zdobycie dyplomu zawodowego nazywanego w Szkocji Scottish Vocational Qualification (podobnie jak w Anglii i Walii mają 5 poziomów zaawansowania). W Szkocji znajduje się 46 further education colleges.

Organizacja roku szkolnego w Szkocji

Szkoły są czynne 190 dni w roku. Cały rok szkolny podzielony jest na 3 części. Nauka rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia i trwa do końca czerwca (czasami zahacza nawet o lipiec).

 • Pierwszy trymestr trwa do polowy października wtedy to przypadają pierwsze ferie trwające 10 dni.
 • Drugi trymestr trwa od końca października do połowy lutego, ale w połowie przypada prawie dwutygodniowa przerwa świąteczna. Po lutowych feriach dzieci wracają do szkoły.
 • Trzeci trymestr trwa do końca roku szkolnego. W trakcie trzeciego trymestru przypada kolejna przerwa świąteczna tym razem Wielkanocna trwająca około dwóch tygodni.

Dodatkowo jest kilka dni wolnych w ciągu roku szkolnego ustanowionych przez rząd np. bank holiday.

W każdym rejonie jest inaczej, często też szkoły w jednym rejonie mają różnie ustalone dni wolne, dlatego też warto zapytać bezpośrednio w interesującej nas szkole.

Zajęcia trwają przeważnie od 8.50 – 9 rano do 3 – 3.15 popołudniu, w piątki natomiast do 12.20 bądz 12.30, jednak w każdej szkole wygląda to inaczej. Dzieci w szkole podstawowej mają 25-godzinny tydzień, w średniej 27.5.

Maksymalna ilość dzieci w klasach 1-2 szkoły podstawowej to 25, natomiast w klasach wyższych 33. W szkole średniej maksymalna ilość dzieci w klasie niższej to 30, w klasie wyższej 25.

Program nauczania w szkole podstawowej podzielony jest na bloki tematyczne: język, matematyka. wiedza o środowisku, przygotowanie do życia w społeczeństwie, religia i etyka, edukacja zdrowotna. Nie ma podziału na 45 minutowe lekcje jak szkole średniej.

W szkole średniej pierwsze dwa lata to nauczanie ogólne, następne dwa to nauczanie zawodowe.

Dień w szkole podstawowej

Dzień w szkole podstawowej podzielony jest na 3 części oddzielone przerwami. Pierwsza przerwa około godziny 10.30 jest na przekąski i trwa 15 minut. Druga przerwa w południe to lunch time – przerwa obiadowa, która trwa ponad godzinę dla dzieci młodszych i 45 minut dla starszych. ‚Lunch’ dzieci przynoszą swój bądź wykupują w szkole. Za pisemną zgodą rodziców starsze dzieci w trakcie tej przerwy mogą wyjść poza teren szkoły bądź iść na obiad do domu.Najmłodsze dzieci w klasach 1-2 mają dodatkową, krótką przerwę 15 minutową około 2.30.

Dzień w szkole średniej

W szkole średniej dzień podzielony jest na lekcje 40 bądź 45 minutowe oddzielone krótkimi przerwami. W południe jest godzinna przerwa na lunch. W tym czasie uczniowie mogą wyjść poza teren szkoły.

źródło: http://www.emito.net/


Reklamy