Opublikowany w Uncategorized

Wyjście do kina

 

cinema_neon_sign_059-C14-C

 

 

A: Czy jesteś zajęta dziś wieczór, Jane?

B: Nie bardzo. Dlaczego pytasz?

A: Alice i Dave idą dziś wieczorem do kina. Pójdziemy z nimi? Dave chciałby cię poznać.

B: Jasne, możemy iść.

A: Chcą obejrzeć nowy film z Bradem Pittem. Widziałaś go?

B: Nie, jaki ma tytuł?

A: „Ocean’s Twelve”. Podobno jest dobry. Chciałabyś go zobaczyć?

B: Tak, z przyjemnością. Kto jeszcze w nim występuje?

A: Julia Roberts, Bruce Willis, George Clooney, Catherine Zeta-Jones… Mam mówić dalej?

B: Nie. To brzmi wspaniale.

2.

A: Gdzie się spotkamy?

B: Niech pomyślę. Do jakiego kina idziemy?

A: ”The Park Cinema”.

B: W takim razie możemy spotkać się pod kinem.

A: Dobrze. Może spotkamy się o 18.30. Film zaczyna się dopiero o 19.30. Przed filmem moglibyśmy napić się coli.

B: W porządku, to dobry pomysł. Zatem do 18.30.

 

A: Are you doing anything this evening, Jane?

B: Not much. Why?

A: Alice and Dave are going to the cinema tonight. Shall we join them? Dave would like to meet you.

B: Surre, we may go.

A: They would like to see the new Brad Pitt film. Have you seen it?

B: No, what’s it called?

A: ”Ocean’s Twelve”. It’s supposed to be good. Would you like to see it?

B: Yes, I’d love to. Who else is in it?

A: Julia Roberts, Bruce Willis, George Clooney, Catherine Zeta-Jones… Shall I go on?

B: No. That sounds great.

2.

A: Where shall we meet?

B: Let me think. Which cinema are we going to?

A: ”The Park Cinema”.

B: In that case, we can meet outside the cinema.

A: Good. Why don’t we meet at 6.30. The film doesn’t start till 7.30. We could have a Coke first.

B: O.K. Good idea. Until 6.30 then.

Słowniczek

to join – połączyć, przyłączyć (się)

great – świetnie

who else? – kto jeszcze?

to sound – brzmieć

case – wypadek, przypadek

outside – na zewnątrz

Coke – coca-cola

źródło: http://angielski.opracowania.pl/

Reklamy