Opublikowany w Uncategorized

 

Callan-Method

 

Metoda Callana – metoda nauki języka obcego, wprowadzona przez Robina Callana w 1960. Początkowo była używana w armii w celu szybkiego nauczenia żołnierzy języka mówionego. Metoda jest obecnie stosowana w wielu szkołach

 

Nauka opiera się na konwersacji. Uczniowie są na wyrywki pytani o różne rzeczy związane ze słownictwem wprowadzanym na danej lekcji i przy braku czasu na głębsze zastanowienie się – mają udzielać odpowiedzi. Założeniem jest używanie wyłącznie języka nauczanego bez podpowiedzi w języku ojczystym uczniów. Duży nacisk kładzie się na powtórzenia materiału, bowiem w tej metodzie uczniowie nie mogą zapisywać nowych słówek i robić notatek. Nauczyciel ma za zadanie natychmiastowe poprawianie błędów w wypowiedziach uczniów. Autorzy Metody Callana twierdzą, iż nauka języka za pomocą tych technik przypomina sposób, w jaki języka uczy się dziecko – słuchając i automatycznie powtarzając, a gramatyki ucząc się niejako „przy okazji”, poprzez obserwację wzorców. Jednak rodzaj stosowanych pytań, konieczność odpowiedzi całym zdaniem i pamięciowe uczenie się reguł i terminów gramatycznych wykluczają takie podobieństwo. Wielokrotne powtarzanie danego zdania i nacisk na poprawność wskazują, iż metoda jest oparta na podejściu behawiorystycznym, który zakłada naukę poprzez wytwarzanie nawyków.

 

Zalety metody

 • Uczeń zmuszany jest do mówienia co likwiduje nieśmiałość
 • Nauka pod określonym kątem (FCE)
 • Aktywny udział uczniów w lekcji
 • Różnorodność słownictwa

Metoda ta ma również wielu krytyków. Do najczęściej zarzucanych wad zalicza się:

 • Nieuwzględnianie narodowości a zarazem języka macierzystego uczniów. Powoduje to niezrozumienie wielu zasad gramatycznych
 • Niska atrakcyjność lekcji i szybka utrata zainteresowania ucznia – metoda wykorzystuje w większości dryl i automatyzację
 • Metoda nie popiera samodzielnego myślenia ucznia, odtwórcza nauka
 • Nauczana jest archaiczna wersja języka angielskiego
 • Zbyt wysokie tempo zajęć (240 słów na minutę, podczas, gdy normalna szybkość wynosi 170)
 • Metoda nie pomaga porozumieć się w nietypowych sytuacjach
 • Metoda nie uczy dobrze czytania i pisania, jest skoncentrowana na mówieniu
 • Jest konserwatywna i nie uwzględnia najnowszych zdobyczy naukowych

Więcej informacji: http://callan.co.uk/

 

źródło: wikipedia

Reklamy