Opublikowany w Uncategorized

Giving directions

Following Directions ClipArt

 

Language for asking directions
Can you tell me

Do you know

the way to

how to get to

the (nearest) post office

bus stop

toilet

Covent Garden

Trafalgar Square

Bush House

Language for giving directions
Left
go left
turn left
it’s on the left
take a left
take the second (turning) on the left
left
Right
go right
turn right
it’s on the right
take a right
take the second (turning) on the right
left
Ahead
go ahead
go straight ahead
go straight on
left

 

Więcej: TUTAJ

 

56947

First a few phrases to use when asking for directions:
Najpierw kilka wyrażeń stosowanych kiedy pytamy o drogę:

 

How can I get to …? – Jak mogę dostać się do ….?
Could you tell me how to get to…, please? – Czy może mi pan/pani powiedzieć jak dostać się do …?
Could you tell me the way to …, please? – Czy może mi pan/pani powiedzieć jak dostać się do …?
How do I get to …? – Którędy dojadę/ dojdę do …?
Excuse me, I’m trying to find … – Staram się znaleźć …
Do you know where …is? – Czy wie pan/pani gdzie jest …?
Is this the way to …? – Czy to jest droga do …?/ Czy tędy dojdę do …?
Is there …near here? – Czy jest tu w pobliżu …?
I’m wondering how to get to… . – Zastanawiam sie jak dostać się do …

 

And now some common phrases used when giving directions:
A teraz parę powszechnie stosowanych wyrażeń przy wskazywaniu drogi:

 

Go/walk/drive straight on until you reach/see … – Proszę iść/jechać prosto aż dotrze/zobaczy pan/pani …
Turn left/turn right at the traffic lights. – Proszę skręcić w lewo/wprawo na światłach.
Take the first/second turning on your right. –  Proszę skręcić w pierwszą/drugą przecznicę na prawo.
Go along ………. Street. – Proszę iść ulicą …
Go across the zebra crossing. – Przejdź przez pasy na drugą stronę.
Go past …. – Przejdź obok/ Proszę minąć …
Turn right at the corner. – Skręć w prawo na rogu.
Cross the street at … – Przejdź na drugą stronę ulicy przy …
Go over/ go across the bridge. – Przejdź przez most.
It’s only five minutes from here on foot/by bus/by car. – To tylko pięć minut stąd na piechotę/autobusem/samochodem.
It’s a few minute-walk from here./It’s a few minutes’ walk from here. – To kilka minut stąd na nogach.
Take a number 25 bus and get off at the fifth bus stop. – Zabierz się autobusem nr 25 i wysiądź na piątym przystanku.

Więcej: http://angielskipodrodze.pl/

Reklamy