Opublikowany w Uncategorized

Angielski dla informatyków

atelier-enseignement-de-informatique

ANGIELSKI DLA INFORMATYKÓW

1. Wyrażenie rzeczownikowe
adres – address
arkusz kalkulacyjny – spreadsheet
bajt – byte
baza danych – data base


bezpośredni dostęp do pamięci – Direct Memory Access
błąd programu – error
cyfra – digit
dane – data
drukarka – printer
hasło – password
karta komputerowa – card
klawiatura – keyboard
klawisz – key
kod – code
komputer osobisty – PC personal computer
kursor – cursor
monitor – monitor
mysz – mouse
napęd dyskowy – disk drive
okno – window
oprogramowanie – software
oprogramowanie firmowe – firmware
pamięć – memory
plik – file
program użytkowy – application programme
sieć komputerowa – computer network
skaner – scanner
sprzęt komputerowy – hardware
uruchomienie programu – debugging
usuwanie – delete (DEL)
wirus komputerowy – virus, bug
włamywacz do systemów komputerowych – hacker
wprowadzenie – enter (ESC)
zapis – record
zapytanie – enquiry (ENQ)
zerowanie – reset, resetting

 

2. Wyrażenia czasownikowe
drukować – to print
kodować – to code
kopiować – to copy
ładować (program) – to load
programować – to programme
przetwarzać dane – to process data
usunąć – to delete
utworzyć – to create
wpisać – to keyboard
wprowadzać – to enter
zapisać – to record
zapisać do pamięci – to save
3. Wyrażenia przymiotnikowe
cyfrowy – digital
elektroniczny – electronic
kompatybilny – compatible
komputerowy – computer
łatwy w użytkowaniu – user-friendly
mikro – micro
strona w dół – page down
strona w górę – page up
zmienny – alterable
4. Dialogi
a. I can’t stop the photocopier!
b. Press the red button.
a. It doesn’t work.
b. Here, let me help….Oh no!
a. I’m really hungry. How does this vending machine work?
b. Put your money in and choose your item.
a. OK
b. Then key in the code.
a. OK. Twelve C. Oh, I see. Thanks.
a. This laptop doesn’t work and my presentation starts in three minutes!
b. Don’t panic. You need to enter the company password.
a. Sorry, forgot.
a. The battery is low on my mobile.
b. Do you have a charger?
a. Yes. Where can I plug it in?
b. Down there.
a. Great. Thanks.
a. I can’t find my report on this PC.
b. Click on the start menu and go to “search”.
a OK. Let’s try that. Start, search…

a. Oh, no! The paper in the printer is bright red!
b. Don’t worry. Pull out the tray and change the paper.
a. Oh yes. Silly me!

 

źródło: Projekt: Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy

Reklamy