Opublikowany w Uncategorized

Jaki powinien być DOBRY nauczyciel?

good_teacher

 

Oglądając fragment programu „Pytanie na śniadanie” – o DOBRYCH nauczycielach, zaczęłam się zastanawiać co to w ogóle znaczy? Każdy uczeń ma inne wyobrażenie, rodzic także. Więc jak to jest?

Znalazłam całkiem fajny artykuł na ten temat. Całość: TUTAJ

Aby odpowiedzieć na pytanie jakie są cechy idealnego nauczyciela, należy zapytać najpierw, co to znaczy: idealny. Z pewnością dla każdego z uczniów oznacza to coś innego. Znane powiedzenie mówi, że ideałów nie ma. A zatem definicja idealnego pedagoga musiałaby być fikcją. Niemniej jednak, istnieje pewien zbiór cech, które pomagają dążyć do bycia ideałem i stać się nim w oczach uczniów.
Nauczyciel też człowiek

Niewielu nauczycieli po latach wspomina się z rozrzewnieniem i sentymentem. Najczęściej pamięta się, że robili niezapowiedziane klasówki, faworyzowali zdolniejszych uczniów, nie potrafili zainteresować wykładanym tematem. Są jednak i tacy pedagodzy, którzy potrafią odcisnąć trwały ślad w naszym życiu, których darzmy zaufaniem, do których zwracamy się po pomoc i, których po latach odwiedzamy. Takie osoby z pewnością można stawiać za wzór. Nauczyciel podobnie jak każdy z nas, może popełniać błędy i mieć gorszy nastrój. Ważne jest jednak, aby umiał przyznać się do złych decyzji, np. niesprawiedliwej oceny. Słynny polski pedagog – Janusz Korczak – napisał, że nauczyciel powinien być przede wszystkim sobą i iść własną drogą. I że tylko poprzez poznanie swoich możliwości i ograniczeń, może poznać i nauczać innych.

Przepis na idealnego nauczyciela

Nauczyciel to nie tylko osoba przekazująca wiedzę, ale również, a może przede wszystkim – wychowawca. Dlatego idealny pedagog powinien umieć nawiązać bezpośredni i dobry kontakt z uczniem, czyli oparty na wzajemnym szacunku i dialogu. Jeśli uczeń zwraca się do niego po pomoc czy wsparcie, niekoniecznie związane z przedmiotem, którego naucza,nauczyciel powinien znaleźć dla niego czas i go wysłuchać. Niedopuszczalne jest, aby poruszał problem na forum klasy. Kolejną kwestią jest indywidualne podejście do ucznia. Pedagog ma nie traktować wszystkich osób w klasie jednakowo; powinien dostrzegać także słabszych uczniów, zwracać się do nich z pytaniami i starać się wzbudzić ich zainteresowanie przedmiotem, a „wybranym” nazwiskom nie dawać ciągle tych samych ocen. Ważna jest umiejętność przekazywania informacji: mają być jasne i konkretne. Podobnie jak wymagania – uczniowie mają wiedzieć, czego konkretnie oczekuje od nich nauczyciel. Następną sprawą, która z pewnością czyni nauczyciela idealnym jest ciekawy sposób prowadzenia zajęć i umiejętność „zarażenia” swoją pasją do dziedziny wiedzy z której naucza. Osoba, która uczy innych nie może wymagać znajomości tego, czego nie przedstawiła, nie zadała do sprawdzenia. Przekazując informacje o danym zagadnieniu musi zwracać uwagę na to, czy dla wszystkich są one zrozumiałe, a jeśli tak nie jest – tłumaczyć, tłumaczyć i tłumaczyć.

Idealny nauczyciel jest wymagający na tyle, aby uczeń wiedział, że poprzeczka została podniesiona po to, aby osiągał lepsze wyniki, a nie dlatego, że żeby miał więcej do zrobienia, kiedy wróci ze szkoły do domu. Ważne jest, aby w klasie utrzymywany był porządek i dyscyplina, nie oznacza to jednak wprowadzania atmosfery, w której uczeń czułby się zdenerwowany. Na lekcje do idealnego nauczyciela wychowankowie przychodzą bez stresu.

252259_471303856254271_1808497986_n

 

Reklamy