Opublikowany w Uncategorized

Europejski Dzień Języków Obcych

34881_136457306387111_134166776616164_214680_3568336_n

 

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

26 września 2011 roku przypadła 10 rocznica ustanowienia Europejskiego Dnia Języków, obchodzona przez Radę Europy i  wszystkie 47 państw członkowskich.

Do kogo skierowana jest oferta Europejskiego Dnia Języków?

Rada Europy ma nadzieję, że Europejski Dzień Języków będzie obchodzony zarówno przez władze państw członkowskich, jak i przez  potencjalnych partnerów:

  • decydentów (obejmując na przykład  panele dyskusyjne czy opracowywanie konkretnych rozwiązań w dziedzinie polityki językowej);
  • obywateli (budowanie publicznej świadomości na temat ogólnych założeń Dnia Języków, włączając w to znaczenie uczenia się języków przez całe życie, niezależnie od wieku osób uczących się  lub miejsca nauki:  w instytucjach edukacyjnych czy w miejscu pracy itd.);
  • w ramach wolontariatu (konkretne działania podejmowane przez i/lub na potrzeby organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw itd.).

Istnieje wiele sposobów na wzięcie udziału  w obchodach Europejskiego Dnia Języków – w zależności od tego, jakimi dysponujesz środkami i ile czasu możesz na to poświęcić.

Mogą to  być działania  mniej skomplikowane (zorganizowanie wieczoru filmowego, podczas którego wyświetlane będą filmy w różnych językach, bądź też kawiarenki językowej serwującej specjały różnych krajów) lub  wymagające większych nakładów  (takie jak wydarzenia medialne na wielką skalę). Nasz kalendarz wydarzeń zawiera listę wszystkich działań, jakie zostały zarejestrowane  na stronie EDJ od 2002 roku, które stanowią także  bogate źródło inspiracji. Opis  różnych wydarzeń dostępny jest także na stronie, która nie bez powodu nosi nazwę  „inspiracje„!

Niezależnie od tego, czy będą to wydarzenia duże, czy małe, zasada jest prosta:

  1. dobry pomysł (wydarzenie takie, jak  impreza, turniej czy kolacja)
  2. organizacja i promocja
  3. wpisanie wydarzenia do naszej bazy danych, i wreszcie
  4. realizacja!

Organizacja Europejskiego Dnia Języków
Rada Europy nie narzuca sposobu  organizacji  wydarzeń ani też nie udziela na tego rodzaju wydarzenia dofinansowania. Państwa członkowskie oraz potencjalni partnerzy mają pełną swobodę  w  organizacji wydarzeń, co zapewnia  maksymalną elastyczność  obchodów Dnia Języków.

Krajowe Punkty Kontaktowe
W większości krajów funkcjonują osoby pełniące funkcję “punktu kontaktowego ” zapewniające koordynację  między organizatorami poszczególnych wydarzeń oraz Radą Europy i działające na zasadzie wolontariatu. Funkcja ta obejmuje także upowszechnianie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym informacji oraz materiałów promocyjnych dostarczanych przez Radę Europy.

Rola Rady Europy
Rada Europy jest inicjatorem Dnia Języków i corocznie  dostarcza plakaty, naklejki i inne materiały promocyjne ilustrujące europejską  różnorodność językową. Materiały  dystrybuowane są  na zasadzie scentralizowanej i dostarczane punktom kontaktowym, które odpowiadają za ich dalszą dystrybucję na terenie danego kraju,  w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby organizatorów wydarzeń związanych z EDJ.

Potrzebujecie pomysłów? Oto one: POMYSŁY DLA AKTYWNYCH

 

Więcej informacji: http://edl.ecml.at (<—źródło)

Reklamy