Opublikowany w Uncategorized

Edukacja w Wielkiej Brytanii

467155izlc4v5z0

 

W całym Zjednoczonym Królestwie organizacja systemu szkolnictwa jest niemalże identyczna. Różni się jednak nieco od polskiego systemu edukacji. O analogie tym bardziej trudno, że terminy opisujące brytyjskie szkolnictwo nie zawsze dają się dokładnie tłumaczyć na język polski.
Na przykład termin public school w Anglii oznacza płatną (zwykle dość kosztowną) szkołę prywatną. Szkoły publiczne w naszym rozumieniu tego słowa to state schools. W Szkocji natomiast termin public school znaczy to samo, co u nas: szkołę publiczną (państwową).

Podział szkolnictwa

W Wielkiej Brytanii szkolnictwo dzieli się na pięć stopni:

  • pre-school – przedszkole 3-5 lat
  • primary school – szkoła podstawowa 5-11 lat
  • secondary school – średnia 12-16 lat
  • further education – kształcenie pomaturalne 16-18 lat
  • higher education – kształcenie wyższe 18+
Nursery school

Przedszkola w Anglii jest również nazywane FS1, jest to pierwszy rok uczęszczania dziecka zanim pójdzie do szkoły podstawowej. Cele programu nauczania w przedszkolu są bardziej szczegółowe, ale mniej intensywne niż w przypadku szkoły podstawowej. Już od lat trzech dziecko może uczęszczać do przedszkola, które nazywa się nursery school, playschool, playgroup lub kindergarten.

Primary school

Po ukończeniu 5 roku życia zaczyna się obowiązek szkolny, który trwa do ukończenia 16 lat. Choć istnieje możliwość rozpoczęcia nauki w wieku 4 lat, dziecko powinno zacząć chodzić do Primary school w pierwszym semestrze przypadającym po jego 5 urodzinach.

Nauka w Primary school trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy:

  • (infant schools) szkoła małego dziecka – dla uczniów od 5 do 8 lat,
  • (junior schools) szkoła dla dzieci starszych – dla uczniów od 8 do 11 lat.

 

Secondary school

W wieku lat dwunastu dziecko przechodzi do szkoły średniej: secondary school i pozostaje w niej przez lat pięć.

Dla większości tj. ok. 90% uczniów szkoła średnia to comprehensive school, choć istnieje również na tym szczeblu grammmar school oraz modern school.

Comprehensive schools łączą różne kierunki nauczania ogólnokształcącego technicznego i przedzawodowego, co daje szeroką możliwość wyboru dalszej drogi życiowej.

Do modern schools uczęszcza ok. 5% młodzieży. Szkoły te mają charakter ogólnokształcący, a swymi programami obejmują trzy grupy przedmiotów: humanistyczne, matematyczno – przyrodnicze oraz praktyczne. Tylko 3% młodzieży trafia do grammar schools, które możemy zaliczyć do tradycyjnych szkół ogólnokształcących, które przygotowują do studiów uniwersyteckich. Nauka w nich trwa do wieku osiemnastu lat, czyli obejmuje także dwa lata dodatkowej „klasy szóstej”, o której za chwilę.

Warto również wspomnieć, iż na poziomie secondary school charakterystycznym elementem brytyjskiej oświaty jest szkolnictwo prywatne (tzw. public schools). To ekskluzywne placówki głównie o klasyczno – humanistycznym kierunku nauczania, znane z dyscypliny i selekcji uczniów. W najbardziej typowych public schools wychowankowie mieszkają w internacie. Szkoły te przyjmują młodzież w wieku lat trzynastu, doprowadzając ich do egzaminów końcowych zdawanych – tak jak w systemie państwowym – w wieku lat osiemnastu. Przyjęcie do nich poprzedza ukończenie również kosztownych preparatory schools – zwanych potocznie prep schools – w których dzieci uczą się od wieku lat siedmiu do trzynastu.

Egzaminy Primary i Secondary school

Nauka w primary i secondary school podzielona jest na cztery stopnie:
Key Stage   1:    5 -7 lat
Key Stage   2:    7-11 lat
Key Stage   3:    11 -14 lat
Key Stage   4:    14 – 16 lat

Uczniowie przystępują do egzaminu SATs na zakończenie każdego poziomu nauki tj. w wieku 7, 11, 14 i 16 lat.

Ostatni z tych egzaminów kończący szkołę średnią nosi nazwę General Certificate of Secondary Education (w skrócie GCSE), w Szkocji – Standard Grades i można uzyskać w wybranej przez siebie liczbie przedmiotów. Umożliwia on kontynuowanie nauki w szkołach średnich, college’ach lub podjęcie pracy.

Sixth Form College

Wielu uczniów kontynuuje naukę jeszcze przez dwa lata (wiek 17-18 lat), w sixth form college. To jakby „szósta klasa” szkoły średniej. Nauka odbywa się zwykle w tej samej szkole, co do tej pory. Te dwa stopnie nauki – szczebla obowiązkowego oraz dodatkowego nie są, bowiem formalnie oddzielone. Sixth form college przygotowuje do podjęcia studiów wyższych i nauka w nim ma w znacznym stopniu charakter akademicki, a kończy się egzaminami zwanymi Advanced level examinations – w skrócie A-levels, zdawanymi również w wybranej liczbie przedmiotów i będącymi jednocześnie egzaminami wstępnymi na studia.

WIęcej/źródło—>TUTAJ

 

eton-school_2403761b

 

top_british_private_schools_wycliffe_studying_outside-622

Reklamy