eTwinning

Czym jest eTwinning?

Program eTwinning  Europejska społeczność szkolna

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;
 • Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

*****
Z kim można współpracować?

Polskie szkoły mogą współpracować ze szkołami w krajach Unii Europejskiej czyli: Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Węgrami, Włochami, Wielką Brytanią, a ponadto także z: Islandią, Norwegią, Turcją, Republiką Chorwacji, Macedonią i Szwajcarią.

*****
Przykładowe formy projektów

 • Krótki tygodniowy lub miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania;
 • Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym;
 • Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania;
 • Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów.

*****
Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

 1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
 2. Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
 3. Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, anauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.

Zalety projektów eTwinning:

 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
 • stosowanie metody projektru (szczgólnie ważne w gimnazjach),
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
 • każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,
 • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

*****
Doskonalenie nauczycieli:

*****
Przedstawiciele eTwinning w poszczególnych województwach:

 • Koordynatorzy regionalni – pracownicy Kuratoriów Oświaty; zadania:
  • Promowanie Programu eTwinning w regionie,
  • Utrzymywanie kontaktu ze szkołami chętnymi do udziału w Programie eTwinning,
  • Współpraca z Narodowym Biurem Kontaktowym Programu eTwinning,
  • Organizowanie konferencji i warsztatów szkoleniowych.
 • Ambasadorzy – nauczyciele z dużym doświadczeniem w realizacji projektów eTwinning; zadania:
  • Promowanie Programu eTwinning,
  • Prezentowanie przykładów dobrej praktyki,
  • Udział w szkoleniach,
  • Współpraca z Narodowym Biurem Kontaktowym Programu eTwinning.
 • Promotorzy regionalni – pracownicy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli; zadania:
  • Promowanie Programu eTwinning w regionie – spotkania, warsztaty, konferencje,
  • Rozpowszechnianie materiałów i publikacji związanych z programem,
  • Umieszczanie aktualnych informacji o eTwinning na stronach internetowych,
  • Współpraca z Narodowym Biurem Kontaktowym Programu eTwinning,
  • Współpraca z koordynatorami i ambasadorami.
 • Trenerzy kursu dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”; zadania:
  • Prowadzenie grup kursantów – nauczycieli,
  • Pomoc w realizowaniu zadań kursu,
  • Stworzenie grup wsparcia działających wspólnie, wymieniających się uwagami, doświadczeniami.

Dane kontaktowe przedstawicieli eTwinning w poszczególnych województwach znajdziesz na stronie:http://www.etwinning.pl/przedstawiciele

Filmy instruktażowe

etwinning

Reklama